62.jpg

Oriflame Kayıt Formu

Sorumluluklarımız

Ürünlerimizi geliştirirken, sıkı çevreci politikalarımıza uygun olarak doğal ve çevreye zarar vermeyecek bileşenler kullanmaya özen gösteriyoruz. Örneğin, şampuan ve duş jellerinde biyolojik olarak parçalanabilir temizleyici bileşenler kullanmayı tercih ediyoruz.

Cilt bakım ürünlerinde bitkisel özlerin kullanımından yararlanan ilk şirketlerden biriyiz. Her zaman yenilenebilir bitki kaynaklarından aldığımız bileşenleri en iyi şekilde kullanmaya çabalamaktayız.

Tüketici sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olabilecek bileşenleri değiştirmek için güvenlik ve çevre konularındaki bilimsel raporlar sürekli olarak denetlenmektedir.

Ayrıca Oriflame ürün ambalajları geri dönüşümlüdür ve atıkları azaltmak için minimuma indirgenmiştir.

Oriflame, tüm faaliyet ve işlemlerinde de açıkça görülebileceği üzere güçlü bir etik değerler sistemine sahiptir. Oriflame ürünleri yüksek endüstri standartları ve etik ilkeler ile aynı doğrultuda formüle edilmekte ve üretilmektedir.

Şu anda Polonya, İsveç, Hindistan, Çin ve Rusya'da olmak üzere 5 üretim fabrikamız faaliyet göstermektedir.Oriflame ürünlerinin üretildiği tesislerde ilgili yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulur. Bu kanunlar iş standartları, çevreyle dost üretim, sağlık ve güvenlik gibi konuları kapsamaktadır.

Oriflame'in çevresel yönetim planında suyun korunması çok büyük önem teşkil eder. Sorumlu çevresel yönetim yaklaşımımızla aynı doğrultuda, tüm üretim tesislerimizde su tüketimini azaltan ve kirliliği en aza indirgeyen tekniklere başvurmaktayız.

Oriflame, çocuk işçiliği, etnik inanç ve kültür gibi önemli toplumsal ve etik konularda kesin bir duruş sergilemektedir. Aynı zamanda muhtaç çocuklara yardım ve genç kadınlara eğitim sağlanması gibi konularda da Sosyal Sorumluluk Projeleri ile yardımlarda bulunmaktayız